SHREE NAVSARI PARSWANATH
SHREE UMARWADI PARSWNATH SURAT
SAHASTRAFANA
DUKHBHANJAN
SURAJMANDAN
VIDNAHARA
KALHARA
CAMBOEYA
DHINGADMALLA
SHREE WADI PARSWANATH
NARANGA
TAANKALA
CHAMPA
GAMBHIRA
BHATEVA
MANMOHAN
JOTINGADA
SHANKHALA
SHANKHESHWAR
GAADALIA
SHARISA
KALIKUND
55NAVKHANDA
AJAHARA
DOKADIA
CHORWADI
NAVPALLAV
BAREJA
AMRUTZARA
SAPTAFANA
BHABHA
BHADRESHWAR
DHRUTKALLOL
BHAYBHANJAY
NAKODA
LODRAVA
SANKATHARAN
KUNKUMAROL
 
ASHAPURAN
JEERAVALA
SIRODIA
74HAMIRPURA
 
KATCHULIKA
 
 
RANAKPURA
SOGATHIYA
VARKANA
NAVLAKHA
SWAYAMBHU
PHALVRUDDHI
VIJAY CHINTAMANI
MANDOVARA
KAREDA
 
VARANASI
SAMINA
CHANDA
NAGESHWAR
 
KALPADRUMA
KUKDESHWAR
KAMITPURAN
AVANTI
ALOKIK
MAKSHI
UVASAGGHARAM
VARANASI
SAMETSHIKHAR
ANTRIKSH
KESARIYA
JAGVALLABH
 
Shankheshwar Parshwanath
asiapmc.com asiapmc.com facebook Whatsapp
asiapmc.com asiapmc.com facebook Whatsapp